Protokoll, årsmöte 2009

Protokoll, årsmöte 2009

Konstituerande årsmöte för föreningen Konstens Hus Nu. Stadsbiblioteket, Uppsala, Kerstin Ekman-salen den 15 april 2009 kl.18 prick.

Närvarande:
Summa närvarande 40 personer.

1. Christian Chambert öppnade årsmötet.

2. Christian Chambert valdes till mötesordförande.

3. Eva Högberg valdes till mötessekreterare.

4. Petal Joan Roberts och Bo Wirmark valdes till justerare och rösträknare.

5. Mötet godkände dagordningen.

6. Birgitta Löwendahl upprättade en närvarolista.

7. Christian Chambert föredrog interimsstyrelsens förslag till stadgar, vilka godkändes. Styrelsen arbetar vidare med att utreda fördelar och nackdelar med stiftelse eller fond.

8. Styrelsen skall bestå av nio ledamöter. Märit Ehn föredrog valberedningens förslag till styrelse som antogs, Christian Chambert, Maria Fregidou-Malama, Petal Joan Roberts, Cia Rimmö, Anders Rönnlund, PO Sporrong, Arne Victor och Daniel Werkmäster. En plats var vakant på grund av ett sent avhopp. Mötet valde Cristina Karlstam på den vakanta platsen till styrelsen.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Mötet valde två revisorer och en revisorssuppleant, revisorer, Eva Håkansson, Jerk-Olof Werkmäster  och revisorssuppleant, Küllike Montgomery.
Ola Carlsson och Bo Wirmark blir rådgivare till styrelsen. Ola Carlsson poängterade vikten av att ha en stark ekonomi och av att till exempel ha som mål att vid en viss tidpunkt ha ett visst antal medlemmar.

9. Till valberedning omvaldes Märit Ehn, Kajsa Haglund, sammankallande och Kerstin Ljunghall.

10. Mötet fastställde medlemsavgifter till 150 kr/person/år och för juridisk person till minst 1000 kr/år.

11. Lars Lambert föredrog interimsstyrelsens förslag till målsättning för Konstens Hus Nu. Se bilaga.
Mötet beslutade att provisoriskt anta förslaget med några ändringar och att styrelsen arbetar vidare med finjusteringen. Det reviderade förslaget föredras på nästa möte.

12. Övriga frågor, hur blir man medlem. PO Sporrong meddelade att ett plusgirokonto kommer att öppnas och alla intresserade kommer att uppmanas att betala in årsavgiften för 2009.

13. Christian Chambert avslutade mötet.
Vid protokollet:                                                        ordförande:

Eva Högberg                                                           Christian Chambert

Justerare:                                                                justerare
Petal Joan Roberts                                                    Bo Wirmark

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s