Höstens program

Boka in i almanackan redan nu!

11 september: Kulturnatt i Uppsala. Konstens Hus Nus styrelseledamöter finns på plats i Konstmuseet och vid Walmstedska gården.

14 september: Föreläsning på Uppsala Konstmuseum kl. 19.00 med Nationalmuseums överintendent Solfrid Söderlind.

Tisdagarna 19 och 26 oktober: Föreläsningar på Uppsala Stadsbibliotek i Konstens Hus Nus regi.

Annonser