detta händer i september

11 september 2010 kl 19.00-23.00

Kulturnatt

Konstens Hus Nu finns på plats vid Walmstedtska gården och utanför Uppsala konstmuseum för att dela ut höstens program och för att värva nya medlemmar.

På kulturnatten visas ett videoverk av Pär Fredin, Human Rights,  i Walmstedtska gårdens trädgård.

14 september 2010 kl 19.00

Föredrag på Uppsala konstmuseum, Slottet ing E.

Nationalmuseums chef Solfrid Söderlind föreläser under temat Aktuella uppgifter och problem för konstmuseer internationellt. Samarr. Konstens Hus Nu, Uplands Konstförening och Uppsala Konstmuseum. Fri entré för medlemmar i föreningarna.

Annonser