Vårens program

Måndag 7 mars kl. 18.30

Isabella Nilsson föreläser om utställningsrummet under rubriken: Funktioner.

Plats: Uppsala konstmuseum, Slottet. Tid: 18.30, entré: 50 kr. Fri entré för medlemmar i Konstens Hus Nu och Upplands Konstförening

Onsdag 23 mars kl.18.30

Sune Nordgren föreläser under rubriken: Rum för konst.

Plats: Uppsala konstmuseum, Slottet. Tid: 18.30, entré: 50 kr. Fri entré för medlemmar i Konstens Hus Nu och Upplands Konstförening

Onsdag 13 april kl. 18.30

Konstens Hus Nu håller årsmöte i Åhuset, Walmstedtska gården.

Obs Detta är en kallelse till alla medlemmar i föreningen, välkomna till årsmötet.

Onsdag 11 maj kl. 18.30

Museichef  Kenneth Åström, Eskilstuna konstmuseum talar om byggprocessen och arbetet med konstsamlingen i det nya museirummet.

Plats: Uppsala konstmuseum, Slottet. Tid: 18.30, entré: 50 kr. Fri entré för medlemmar i Konstens Hus Nu.

Annonser