Kallelse till årsmöte onsdag 13 april kl. 18.30

Konstens Hus Nu håller årsmöte i Åhuset, Walmstedtska gården.

Bildspel och mingel efter årsmötesförhandlingarna.

Obs Detta är en kallelse till alla medlemmar i föreningen, välkomna till årsmötet.

Annonser