Synpunkter på Utredningen Organisation och huvudmannaskap för vissa kulturinstitutioner i Uppsala län, april 2011.

Där kommunen hade tagit strypgrepp på konstmuseet slår utredaren undan benen helt för museet som ett konstmuseum där man visar både urval (tillfälliga som permanenta) ur samlingarna och tillfälliga utställningar med samtidskonst.  Förslaget vill göra museet till ett konsthistoriskmuseum.

Konstmuseet blir i förslaget reducerat till en godispåse åt Upplandsmuseet där konstens godbitar plockas fram endast för att förklara, förstärka föremåls sammanhang. Men konsten är mycket mer än så.  Att citera Lena Köster: ”Konst är lek och allvar. Konsten är ful och vacker. Betyder mycket och är sig själv nog”.

Konsten skall stimulera och skapa debatt i sin nutid både genom att man kan se vad konstnärerna har gjort tidigare och genom det de gör nu. Det är den växelverkan och dynamiken man vill åt i ett konstmuseum, inte förklarande av den typen som finns i t.ex. ett historisk museum där man visar en romersk nål: så här är den nu, så här såg den ut när den var ny, så här använde man den.

Sen är det oklart i utredningen varför konstmuseet inte kan ha länsansvar och länsuppdrag utan att vara en avdelning inom länsmuseet?  Har inte Uplandsmuseet tillräckligt med arbete att syssla med? Konsten kan mycket väl stå på egna ben, utan att vara en del av än den ena, än den andra verksamheten.  Blandar man ihop verksamheterna uppstår genast frågan: vem ska vara chefen för konstmuseet: en arkeolog? en landstingstjänsteman?

Måste Uppsala göra så som andra kommuner har gjort? Har inte vi egna specifika förutsättningar?

Förslaget att ställa bägge verksamheterna ihop i ett och samma hus leder bara till problem som utredaren inte har tänkt igenom tillräckligt väl.  Då räcker  inte Slottet till utan ett jättebygge skulle krävas.  Dags kanske för en hearing om denna utredning?

Utredaren pekar på vilken lyft Konserthuset har blivit för Uppsala. Vi i för. Konstens Hus Nu menar att ett nytt fristående konstmuseum med ovanstående verksamhet skulle kunna förstärka bilden av Uppsala som en kulturstad ännu mer.

För Föreningen Konstens Hus Nu

Petal Joan Roberts, ordf.

2011 05 10

Annonser