Förslag på ett nybyggt konstmuseum i centrala Uppsala

Vid Konstens Hus Nu höstmöte 15 november 2011 presenterades två väl utarbetade förslag på dels var ett nybyggt konstmuseum skulle kunna placeras och dels hur ett sådant skulle kunna se ut och vad det skulle innehålla.  Ett förslag, från Tengboms arkitketer, baserades på kraven ‘Förstudie Nya Rum för konsten’; det andra, ritat av arkitekt Tomas Klang, baserades på Christian Chambert och PO Sporrongs krav på ett konstmuseum.

Här visar vi några bilder från dessa två förslagen.

Tengboms förslag:

Placering: Roslagsgatan, invid Uppsala Konsert & Kongress, där tanken är att länka musikvärlden med konstvärlden.

Bild ett: dagtid: torget mellan UKK och Konstmuseet skulle kunna bli en levande mötesplats. På fasaden exponeras pågående utställningar för förbipasserande flanörer.  Entrén är uppglasad för att göra den synlig och välkomnande.

Bild två: nattetid: här visas en danföreställning på fasaden samtidigt som den händer i konserthuset.  Fasaden kan även få projektioner nattetid, t.ex. Allt ljus på Uppsala.

Tomas Klangs förslag:

Placering: nuvarande parkering invid Tullhuset (Tullhuset ingår inte i förslaget), mittemot Länsstyrelsen.  Tanken är att göra en vandring längs med Fyrisån mer innehållsrikt samtidigt som det blir lätt att ta sig till Konstmuseet.

Utställningssalar på bottenvåningen. Promenaden med utsikt över Fyrisån och Stadsträdgården till vänster.

Museibyggnaden sedd från söder (överst) och från norr.

Annonser