Kallelse till medlemsmöte

Medlemmarna i föreningen Konstens Hus Nu kallas till medlemsmöte torsdag 20 september 2012 klockan 18.00 i Uppsala stadsbibliotek, Kerstin Ekman-salen.

Ärenden:

Stadgeändring, §10 j), med första läsning vid årsmöte 16/4 2012

Föreslagen ny lydelse: val av övriga styrelseledamöter. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Valärenden: val av ordförande, 8 styrelseledamöter, revisorer, valberedning

Efter mötet, klockan 18.30, kommer Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall, att berätta om konsthallens verksamhet under rubriken ”Inte bara Vårsalongen”.

Nästa programpunkt:

Måndag 15/10 klockan 18.30 i Å-huset, Walmstedtska gården: Anna Livion Ingvarsson, chef för Gävle konstcentrum: ”Vad gör konsten i en konstinstitution”

Annonser