Till medlemmarna i Konstens Hus Nu

Hej! Jag heter Tomas Klang och är föreningens nye ordförande sedan det extra ordinarie årsmötet den 20 september 2012. Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara den kvällen på grund av mitt arbete som undersköterska på Akademiska Sjukhuset så tyvärr har jag inte träffat så många av er.

 En del av er känner kanske till att det är jag som har ritat det s.k. Tullhusförslaget, vilket jag hade förmånen att få presentera på föreningens extra årsmöte hösten 2011 och som delvis ligger ute på föreningens hemsida. Jag är alltså arkitekt men arbetar inom sjukvården.

 Som nyvald ordförande är det min ambition att föreningen ska fortsätta att arbeta minst lika utåtriktat som hittills. För att ge vår röst större tyngd i debatten vore det emellertid önskvärt om vi kunde bli fler medlemmar. Ett drygt hundratal medlemmar i en stad av Uppsalas storlek imponerar helt enkelt inte och styrelsen håller f.n. på och tittar på frågan.

Sedan Kulturkontoret förra hösten lade fram utredningen ”Nya rum för konsten”, i vardagslag vanligen kallad ”borggårdsförslaget”, så har mycket energi med framgång använts till att argumentera emot detta förslag, men jag är rädd för att det inte räcker om vi ska vinna debatten. För att vinna opinionen bland allmänhet och beslutsfattare tror jag att det skulle vara en fördel om vi kunde visa upp konkreta exempel på hur ett nytt konstmuseum nere på stan skulle kunna se ut.

Styrelsen har därför under hösten bjudit in Uppsalas arkitekter till en ideell idétävling om ett nytt, lättillgängligt och ändamålsenligt konstmuseum nere på stan. En särskild inbjudan har skickats till Svendborg Architects Aps i Köpenhamn sedan det blev känt att Johnny Svendborg, en av arkitekterna bakom Uppsala Konsert & Kongress, delar vår uppfattning i frågan.

Som det ser ut just nu hoppas vi att till våren 2013 kunna presentera åtta olika förslag som kommer att ställas ut i bottenvåningen på Musikens Hus och där bedömas av en kompetent jury med förre chefen för stadsbyggnadskontoret Ingvar Blomster i spetsen. Bedömningen är tänkt att ske i seminarieform där varje tävlande ges möjlighet att presentera sitt eget förslag varpå juryn kommer att säga sitt. Därefter kommer även den intresserade allmänheten att ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Styrelsen har också börjat planera vårens föreläsningsserie som ser ut att bli en spännande historia om allt faller ut som vi hoppas, men mer om detta efter nyår.

Frågan om konstmuseets framtid ser långsamt ut att närma sig ett avgörande. Kommer 2013 att bli föreningens år, då vi äntligen vinner striden om var det nya konstmuseet ska stå?

Med vänlig hälsning

 Tomas Klang

Annonser