Arkitekttävlingen

Den idétävling  om ett nytt konstmuseum som föreningen bjudit in Uppsalas arkitekter till börjar nu bli klar. Då tävlingstiden gick ut den 13 mars hade nio olika bidrag lämnats in. Dessa håller nu på att bedömas av juryn och kommer om allt går enligt planerna att ställas ut i Musikens Hus (Uppsala Konsert & Kongress) fr o m den 28 mars. Musikens Hus är tyvärr stängt över påskhelgen men vi skaförsöka  arrangera bidragen så att de åtminstone delvis kan beskådas genom skyltfönstren mot Vaksala Torg. Under tiden 2-7 april är huset öppet igen och då kommer alltså allmänheten att närmare kunna ta del av de olika bidragen. Tävlingens höjdpunkt blir det offentliga seminarium som kommer att hållas den 6 april då de olika bidragen kommer att gås igenom i närvaro av juryn.

Tyvärr är inte alla detaljer riktigt klara i skrivande stund. Ni som är särskilt intresserade uppmanas att följa eventuella uppdateringar här på hemsidan. /TK.

Annonser