Ordinarie årsmöte den 22 april 2013

Ordinarie årsmöte den 22 april 2013,Träffpunkten, Storgatan 11 i Uppsala, klockan 18.00.

Protokoll

Närvarande: Tjugoen medlemmar enligt bifogade förteckning

1. Föreningens ordförande Tomas Klang hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

2. Till ordförande för mötet valdes Cristina Karlstam

3. Till sekreterare för mötet valdes Eva Håkansson

4. Att justera dagens protokoll valdes Birgitta Avholm och Bo-Ingvar Kollberg

5. Den föreslagna dagordningen fastställdes

6. Kallelseförfarandet godkändes efter att föreningens ordförande redogjort varför alla nödvändiga dokument ej varit bifogade den ursprungliga kallelsen.

7. Tomas Klang föredrog verksamhetsberättelsen för år 2012 och Maria Fregidou-Malama föredrog den ekonomiska rapporten för år 2012. Årsberättelse och ekonomisk rapport godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för år 2012 föredrogs av ordförande. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

9. I enighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2012:s förvaltning.

10. Val av ordförande: till ordförande valdes Tomas Klang, omval KHN, årsmöte 2013 04 22

11. Val av övriga styrelseledamöter: Omval av följande ledamöter: Maria Fregidou-Malama, Synnöve Gahrén, Per Hultén, Eva Håkansson, Inga Lindén, PO Sporrong, Åsa Thörnlund. Nyval: Martin Lima de Faria

12. Staffan Sjöberg och Siv Bohlin omvaldes till ordinarie revisorer och till revisorssuppleant Ingor Lind, nyval

13. Valberedningen omvaldes: Anders Rönnlund, sammankallande, Cristina karlstam och Margareta Hedén-Chami

14. Årsavgiften för år 2014 fastställdes till 150 kronor, d.v.s. oförändrad.

15. Av styrelsen väckta förslag: Inget förslag inkommit

16. Av medlemmar väckta förslag: inget förslag inkommit

17. Övriga frågor. Ett kort samtal om innehållet i ett framtida Konstens Hus. Eva Håkansson avtackade mötesordförande för fin ledning.

18. Ordförande tackade de närvarande och avslutade därmed årsmötet

Cristina Karlstam, ordförande

Eva Håkansson, sekreterare

Justeras: Birgitta Avholm Bo-Ingvar Kollberg

Efter mötet berättade den inbjudne gästen, Sven-Harry Karlsson, om sitt stora projekt, Sven-Harrys Gyllene Hus, konsthall och museum vid Vasaparken, Stockholm. Mycket intressant och gav oss en hel del att reflektera över.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s