Protokoll. Ordinarie årsmöte den 22 april 2014, Träffpunkten, Storgatan 11 i Uppsala, klockan 18.30.

Närvarande: femton medlemmar enligt bifogade förteckning

1.Föreningens ordförande Tomas Klang hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

2.Till ordförande för mötet valdes Cristina Karlstam och till sekreterare Eva Håkansson

3. En närvaroförteckning upprättas, som även skall fungera som röstlängd

4. Att justera dagens protokoll valdes Anders Rönnlund och Richard Stensman

5. Den föreslagna dagordningen fastställdes

6. Kallelseförfarandet godkändes, trots att enbart dagordning och årsberättelse sänts ut till medlemmarna. Ett allmänt önskemål var att även den ekonomiska berättelsen skall bifogas kallelsen.

7. Årsberättelse och ekonomisk rapport godkändes av årsmötet och lades till handlingarna. Önskemål om en ännu fylligare årsberättelse framfördes dock; noteras att Lidén under punkten ”styrelsearbetet” skall vara Lindén. Föreningens kassör, Maria Fregidou Malama kommenterade föreningens ekonomiska status, som är god, trots dålig betalningsvilja hos medlemmarna. Diskuterades hur detta smidigast skulle kunna lösas.

8. Revisionsberättelse för år 2013 föredrogs av Eva Håkansson. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

9. I enighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2013:s förvaltning.

10. Val av ordförande: till ordförande valdes Tomas Klang, omval

11. Val av övriga styrelseledamöter: Omval av följande ledamöter: Maria Fregidou-Malama, Synnöve Gahrén, Per Hultén, Eva Håkansson, Inga Lindén, PO Sporrong. Nyval: Helena Lindstedt och Jim Åkerblom

12. Till revisorer valdes Staffan Sjöberg, omval, och Ingor Lind, nyval. Till revisorssuppleant valdes Sven-Johan Spånberg

13. Valberedning: Omval av Margareta Hedén-Chamy, sammankallande. Styrelsen fick årsmötets uppdrag att utse ytterligare två personer i valberedningen.

14. Årsavgiften för år 2015 fastställdes till 150 kronor och minst 1 000 kronor för juridisk person eller firma, d.v.s. oförändrade summor.

15. Av styrelsen väckta förslag: Inget förslag inkommit

16. Av medlemmar väckta förslag: inget förslag inkommit

17. Övriga frågor. Christian Chambert uppmanar de närvarande att kommentera den artikel, som föreningen publicerat i UNT 2014 04 13, och även att själva skriva inlägg. Styrelsen fick i uppdrag att snarast publicera denna artikel i förändrad eller oförändrad form i UppsalaTidningen. Tomas berättar om den kommande utställningen i mitten av juni i UKK; ett trettiotal arkitektstuderande vid KTH i Stockholm har som projektarbete valt att utarbeta förslag till ett nytt konstmuseum i Uppsala. Invigning 14 juni och till detta går inbjudan ut till kommunpolitiker. PO Sporrong har deltagit i ett samtal med Eva Edvardsson i 24UNT, som kommer att sändas med början 23/4. En kort diskussion angående styrelsens samtal med olika politiker.

18. Ordförande tackade de närvarande och avslutade därmed årsmötet

Cristina Karlstam, ordförande         Eva Håkansson, sekreterare

Justeras:  Anders Rönnlund            Richard Stensman

Efter mötets formella avslutande tog föreningens ordförande Tomas Klang till orda och annonserade en härlig nyhet: föreningen har mottagit en donation à 50 000 kronor av leg. veterinär Erika Karlstam. Erika avtackades med en smärre gåva samt årsmötets hjärtliga bifall.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s