Verksamhetsberättelse 2013

Ordinarie årsmöte hölls den 22 april i Träffpunkten, Storgatan 11 med Cristina Karlstam som ordförande. Summa närvarande medlemmar: 21. Efter förhandlingar höll Sven-Harry Karlsson ett mycket intressant föredrag om ett gyllene hus i Stockholm, Sven-Harrys konstmuseum.

Styrelsen har fram till årsmötet bestått av ordförande Tomas Klang, vice ordförande Per Hultén, kassör Maria Fregidou-Malama, sekreterare Eva Håkansson samt Arnold Bunge, Synnöve Gahrén, Inga Lindén, PO Sporrong och Åsa Thörnlund.

Vid årsmötet avgick Arnold Bunge och Martin Lima de Faria valdes till ny ledamot av styrelsen.

Revisorer har varit Staffan Sjöberg och Siv Bohlin med Ingor Lind som suppleant.

Valberedning har varit Margareta Hedén-Chami, Cristina Karlstam och Anders Rönnlund med Anders Rönnlund som sammankallande.

Ekonomi. Föreningens ekonomi redovisas separat. Se bilaga med resultat- och balansräkning.

Medlemmar. Antalet medlemmar var 2013 12 31 43 enskilda personer och 1 företag.

Medlemmar i föreningen samt övriga intresserade har haft fri entré till föreningens olika arrangemang.

Styrelsearbete

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden samt två sammanträden med förda minnesanteckningar.

Tomas Klang och PO Sporrong har arbetat med den arkitekttävling, som närmare redovisas under ’Medlemsaktiviteter’.

Inga Lidén har utformat en ny och fin presentationsfolder, som kan användas vid t ex medlemsvärvning.

Maria Fregidou-Malama, Per Hultén, Tomas Klang och PO Sporrong har haft ett givande samtal med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt.

Tomas Klang och PO Sporrong har varit i kontakt med Sektionen för arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som svarat positivt på ett förslag från föreningen om att göra ett nytt och centralt beläget konstmuseum i Uppsala till ett elevprojekt vid skolan.

Som ett led i att presentera föreningen och bilda opinion ansökte styrelsen om utställningstid i Stadsbiblioteket under februari. Ansökan beviljades och styrelsen påbörjade planering inför utställningen och föreläsningar/samtal med anknytning till utställningens tema.

Medlemsaktiviteter

2 – 7 april hade föreningen glädjen att i Uppsala Konsert & Kongress visa 10 olika arkitektritade förslag till ett nytt konstmuseum i Uppsala för allmänheten och inbjudna politiker. Inbjudan till denna ideella idétävling hade gått ut till ett stort antal arkitekter med uppsalaanknytning och flera tackade ja till inbjudan. Bland dessa var även Johnny Svendborg, huvudarkitekten bakom Uppsala Konssert & Konsert. Hans kontor, Svendborg Architects AS, Köpenhamn, lämnade in två mycket spännande och uppmärksammade förslag. Utställningen avslutades 6 april med ett välbesökt seminarium lett av Cristina Karlstam. PO Sporrong redovisade tävlingsjuryns bedömning av de inlämnade förslagen och förre bygglovsarkitekten Jan-Erik Jansson redovisade de synpunkter om förslagen, som besökande skriftligt lämnat.

Förslagen, i beskuret skick, visades även i Å-huset under Kulturnatten 14 september med goda tillfällen att samtala med en ny publik.

16 oktober arrangerades en medlemsträff med Tomas Klang och Cristina Karlstam som samtalsledare. Det blev bra diskussioner med många goda förslag och idéer om fortsatt utveckling av föreningens verksamhet.

Media

Föreningen har en hemsida http://konstenshusnu.wordpress.com (Obs! ny adress fr o m mars 2014: http://www.konstenshusnu.com) och finns på Facebook.

Under året har debatt förts i Upsala Nya Tidning angående Konstmuseets vara i Slottet eller ej.

Föreningen och des medlemmar har bidragit med debattartiklar och insändare.

Tack

Föreningens styrelse vill framföra ett stort tack till Studiefrämjandet, som upplåtit lokaler för sammanträden och på flera olika sätt stöttat vår verksamhet. Tack även till alla som visat sitt stöd för föreningens idéer och verksamhet genom att bli medlemmar.

Uppsala i mars 2014              Styrelsen för Konstens Hus Nu

Tomas Klang, ordf.     Per Hultén, v. ordf.     Maria Fregidou-Malama, kassör

Eva Håkansson, sekr.  Synnöve Gahrén         Martin Lima de Faria

Inga Lindén                PO Sporrong               Åsa Thörnlund
 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s