Välkomna till en diskussionskväll med Konstens Hus Nu

Det finns många frågor av vitalt intresse för oss alla i föreningen att diskutera, inte minst frågan om hur vi ska gå vidare efter succén med arkitektutställningen i våras och nu igen på Kulturnatten. En annan fråga som har kommit upp ibland och som också ställdes till föreningen av Kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson är vad vi vill att ett framtida konstmuseum ska innehålla. En okontroversiell fråga för vissa av oss medan den för andra tycks vara något av ett rött skynke. Kanske finns det också många frågor som ni medlemmar vill ställa och ha svar på? Låt oss samlas till en gemensam kväll och samtala kring dessa och andra viktiga frågor. Platsen är Träffpunkten, Gamla Tingshuset, Storgatan 11 och datum är den 16 oktober. Vi börjar kl. 19.00 och håller på i ett par timmar. Huvudfrågan är hur vi nu ska gå vidare i arbetet för ett nytt konstmuseum. De andra frågorna tar vi i mån av tid, annars får de anstå till ytterligare ett möte. Du som inte har möjlighet att komma men ändå vill göra din röst hörd kan maila dina synpunkter till undertecknad, klang.tomas@spray.se, så ska vi föra fram dem på mötet. Välkomna! För styrelsen i Konstens Hus Nu Tomas KlangVälkomna till en diskussionskväll med Konstens Hus Nu! Det finns många frågor av vitalt intresse för oss alla i föreningen att diskutera, inte minst frågan om hur vi ska gå vidare efter succén med arkitektutställningen i våras och nu igen på Kulturnatten. En annan fråga som har kommit upp ibland och som också ställdes till föreningen av Kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson är vad vi vill att ett framtida konstmuseum ska innehålla. En okontroversiell fråga för vissa av oss medan den för andra tycks vara något av ett rött skynke. Kanske finns det också många frågor som ni medlemmar vill ställa och ha svar på? Låt oss samlas till en gemensam kväll och samtala kring dessa och andra viktiga frågor. Platsen är Träffpunkten, Gamla Tingshuset, Storgatan 11 och datum är den 16 oktober. Vi börjar kl. 19.00 och håller på i ett par timmar. Huvudfrågan är hur vi nu ska gå vidare i arbetet för ett nytt konstmuseum. De andra frågorna tar vi i mån av tid, annars får de anstå till ytterligare ett möte. Du som inte har möjlighet att komma men ändå vill göra din röst hörd kan maila dina synpunkter till undertecknad, klang.tomas@spray.se, så ska vi föra fram dem på mötet. Välkomna! För styrelsen i Konstens Hus Nu Tomas KlangVälkomna till en diskussionskväll med Konstens Hus Nu! Det finns många frågor av vitalt intresse för oss alla i föreningen att diskutera, inte minst frågan om hur vi ska gå vidare efter succén med arkitektutställningen i våras och nu igen på Kulturnatten. En annan fråga som har kommit upp ibland och som också ställdes till föreningen av Kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson är vad vi vill att ett framtida konstmuseum ska innehålla. En okontroversiell fråga för vissa av oss medan den för andra tycks vara något av ett rött skynke. Kanske finns det också många frågor som ni medlemmar vill ställa och ha svar på? Låt oss samlas till en gemensam kväll och samtala kring dessa och andra viktiga frågor. Platsen är Träffpunkten, Gamla Tingshuset, Storgatan 11 och datum är den 16 oktober. Vi börjar kl. 19.00 och håller på i ett par timmar. Huvudfrågan är hur vi nu ska gå vidare i arbetet för ett nytt konstmuseum. De andra frågorna tar vi i mån av tid, annars får de anstå till ytterligare ett möte. Du som inte har möjlighet att komma men ändå vill göra din röst hörd kan maila dina synpunkter till undertecknad, klang.tomas@spray.se, så ska vi föra fram dem på mötet. Välkomna! För styrelsen i Konstens Hus Nu Tomas Klang

Annonser