Styrelsens yttrande till kommunen över Innerstadsstrategin

Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala

Yttrande över Översiktsplanen, Ksn-2014-1327

Innerstadsstrategin.

Stadslivet växer.

Förslag på hur Uppsalas centrum ska utvecklas i framtiden.

Strategin avser hur innerstaden ska utvecklas fram till 2050.

Föreningen Konstens Hus Nu är en ideell förening som arbetar för ett nybyggt konstmuseum centralt beläget i Uppsala.

Ett hus för konsten på en central plats i ändamålsenliga lokaler borde vara en självklarhet i en modern kulturstad. Detta har vi tydligt påtalat i tidigare yttranden angående översiktsplanen.

Med stor förvåning har vi konstaterat att ansvarig förvaltning har avfärdat föreningens synpunkter angående ett strategiskt och ändamålsenligt konstmuseum med att detta inte ska avgöras i översiktsplanen, utan avgörandet får ske i detaljplanen.

Konstens och kulturens betydelse måste lyftas fram i konkreta förslag för att skapa en attraktiv och levande innerstad. Planeringen måste ske på ett tidigt stadium. Kulturen behöver ges goda förutsättningar att utvecklas.

Från den 1 Jan 2017 är Uppsala län en region för åtta kommuner. Kulturen medverkar till viktiga värden. Regional kulturplan 2015-2018 lyfter fram mod, bildning och nytänkande som förutsättning för en framgångsrik region. Kulturen har en stark påverkan på regionens utveckling både direkt och indirekt. Konsten har förmåga att skapa identitet och gemenskap. Det är beklagligt att ansvariga för översiktsplanen/innerstadstrategin inte kan inse vikten av vad konstrika samhällen drar till sig.

Många reser till Uppsala för att uppleva kultur. Uppsala är en resurs för hela regionen. Regionala och kommunala kulturinstitutioner av olika slag krävs för ett kulturutbud av högsta kvalitet.

Idag saknas ett nytt centralt placerat modernt konstens hus i en aktiv kulturmiljö i Uppsalas innerstad. Ett sådant skulle stärka konst och kulturlivet avsevärt.

I bebyggelseavsnittet lyfts många viktiga delar fram här vore det naturligt att påtala behovet av ett nytt konstmuseum centralt i innerstaden, därmed ges goda förutsättningar för att skapa en bättre kvalitet i stadsmiljön. Möjligheterna att integrera konstnärlig gestaltning utomhus i angränsande områden skulle med fördel kunna kombineras med museet.

Befolkningen växer i regionen och i den senaste långtidsutredningen beräknas Uppsala läns befolkning öka från 355 000 invånare till uppemot 510 000 invånare år 20 50 det år som översiktsplanen siktar mot. Då kan det knappast vara rimligt att ett nytt konstmuseum inte ska vara med i planeringen på annat sett än i vissa detaljplaner.

Kulturens betydelse för stadslivet måste påtalas med stor kraft och tas tillvara som drivkraft för stadens och regionens hållbara utveckling.

 

 

Kulturen är viktig för besöksnäringen då ett rikt kulturutbud ofta är en anledning till besök. Ett viktigt åtagande för regionen är att använda konst och kultur som en integrerad del av samhället och därmed uppnå en levande livsmiljö.

Föreningen Konstens Hus Nu har i sitt tidigare yttrande nämnt flera lämpliga platser för ett konstmuseum, detta ska ses som möjliga förslag och vi är givetvis öppna för andra tänkbara platser och vi ser fram emot kontakter i denna fråga. För vår del är en öppen dialog alltid att föredra och vi ser att det finns otaliga vägar att gå om viljan finns.

Föreningen vill på detta sätt stärka konstens ställning i Uppsala. Kommunen har i konkreta handlingar visat ytterligt svagt intresse för konsten. Vi kan inte godta att en långsiktig översiktsplan fram till 2050 omnämner Uppsala som en kulturstad och inte lyfter fram konsten annat en ytterst marginellt.

Konstens Hus Nu

Siv Godberg

Ordförande

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s