Panelsamtal om ett framtida konsthus

Konstens Hus Nu bjöd in våra politiker till panelsamtal den 28 februari 2019. Intresset var stort från våra medlemmar och det var många som kom.

Politikerna berättade om sina intentioner med ett nytt konstmuseum och var i huvudsak positiva. Nu ser vi fram emot att den fördjupade utredningen blir klar i juni.

Paneldeltagarna och besökare under samtalet

© 2019 Konstens Hus Nu