Utredningen om konstmuseets placering fördjupas

Uppsala kommun har beslutat att förlänga utredningstiden för den framtida konstverksamheten och lokaliseringen av Uppsala konstmuseum. En fördjupad utredning ska vara klar i februari 2020 och därefter kan beslut fattas om var det framtida konstmuseet ska placeras.

Meddelandet kan läsas i sin helhet på Uppsala kommuns webbplats.

© 2019 Konstens Hus Nu