Kommunen hållet alltjämt öppet för att flytta Konstmuseet

I UNT kunde man häromdagen läsa följande:

”Kommunen hållet alltjämt öppet för att flytta Konstmuseet till kvarteret. Kvarnhuset och tegelsilon är i så fall förstahandsalternativ.
-Planförslaget gör det möjligt att ha restaurang, hotell, kontor, museum eller liknande. Det innebär att det blir verksamheter som bidrar till liv och rörelse i kvarteren även på dagarna. Det är positivt för hela området, säger Åsa Letho.”

Läs hela artikeln på UNT:s webbplats

© 2019 Konstens Hus Nu