Bli medlem

Javisst, det här är vad jag alltid har önskat ska hända i Uppsala! Hur blir jag medlem?

Medlem i Konstens Hus Nu blir du lätt genom att sätta in 150:- på föreningens plusgirokonto 52 16 63-5. Som meddelande anger du namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Årsavgift juridisk person, minst 1000 kr.

Annonser