Bilder från utställningen på UKK

Bilder från utställningen på UKK – studenterna på arkitektlinjen på KTH ritar konstmuseum till Uppsala.

Helena Lindstedt och Per Hultén - arrangörer tillika styrelseledamöter i KHN

Helena Lindstedt och Per Hultén – arrangörer tillika styrelseledamöter i KHN

Jesús Azpeitia Seron, projektledare på KTH, presenterar de utställda förslagen

Jesús Azpeitia Seron, projektledare på KTH, presenterar de utställda förslagen

Mingel före invigningen

Mingel före invigningen

Mingel före invigningen

Mingel före invigningen

Dj Anna-Karin Brus och Küllike Montgomery

Dj Anna-Karin Brus och Küllike Montgomery

Lana Karat vid sitt förslag till nytt konstmuseum i Uppsala

Lana Karat vid sitt förslag till nytt konstmuseum i Uppsala

Johanna Romdahl Stjernquist, förslagställare, samtalar med Margareta Hedén-Chami, KHN

Johanna Romdahl Stjernquist, förslagställare, samtalar med Margareta Hedén-Chami, KHN

André Eriksson berättar om sitt förslag under minglet i utställningen

André Eriksson berättar om sitt förslag under minglet i utställningen

Nils Gustafsson visar sin modell för intresserade utställningsbesökare

Nils Gustafsson visar sin modell för intresserade utställningsbesökare

Annonser

På gång på KTH…

Vi är mycket glada att kunna berätta att ett 30-tal tredjeårsstudenter på KTHs arkitektutbildning, genom ett speciellt projektarbete, är i full gång med att rita förslag till hur ett nytt konstmuseum i Uppsala skulle kunna se ut. Ett arbete som vi naturligtvis följer med spänning och som vi ser fram emot att visa upp i Uppsala, på ett eller annat sätt, framåt sommaren.

Konstens Hus i centrum!

Konstens Hus i centrum! Så lyder titeln på det arrangemang som Konstens Hus Nu inbjuder till under två veckor i februari 2014. Under 2013 inbjöd föreningen intresserade arkitekter att komma med förslag till ett konstmuseum på två anvisade tomter i Uppsala. För att hålla debatten levande och för att bilda en opinion mot politikernas förslag, det s.k. Slottsalternativet, inbjuder föreningen till en utställning av arkitekternas förslag i Stadsbiblioteket 10 – 23 februari 2014. Under den perioden kommer ett antal programpunkter att belysa betydelsen för just ett nybyggt, centralt beläget konstmuseum.

10/2 18.00 Invigning av utställningen

12/2 18.00 ”Uppsala som konststad”  –  föredrag av Lisen Hessner, tidigare kulturstrateg vid Uppsala kommun

 15/2 13.00 De medverkande arkitekterna presenterar sina förslag

 19/2 18.00 ”Uppsala konstmuseums samlingar” –  föredrag av Ann-Christine Fogelberg,  intendent vid Uppsala Konstmuseum

 22/2 13.00 Panelsamtal med inbjudna gäster ”Om man tänkte sig…..” Vilket konstmuseum vill vi se i Uppsala Samtalsledare: Sten Åke Bylund, samhällsplanerare

 23/2 14.00 Redovisning av de inlägg som besökande har lämnat i uppsatt brevlåda

Uppsala konstmuseum flyttar ner på stan? Seminariet!

I lördags den 6 april presenterades de förslag som lämnats in som ett svar på den av föreningen utlysta ideella idétävlingen om ett nytt konstmuseum med placering nere på stan. Utställningen, som varit på plats sedan skärtorsdagen och under påsken i viss mån kunnat beskådas genom konserthusets skyltfönster ut mot Vaksala Torg, öppnade i praktiken upp för allmänheten först på tisdagen den 2 april eftersom Uppsala Konsert & Kongress varit stängt över helgen. Och i lördags var det alltså dags för juryn att i närvaro av inbjudna gäster, däribland Kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson (fp) och Maria Gardfjell (mp), och den konstintresserade allmänheten göra sin med spänning emotsedda genomgång av förslagen och lämna sitt utlåtande.

Juryns talesman och tillika sammankallande och sekreterare, PO Sporrong från Konstens Hus Nu, berättade att juryn hade haft sju sammanträden varvid man hade studerat och gått igenom de olika förslagen. Totalt blev det ju i slutändan tio olika förslag som lämnades in eftersom det visade sig att flera tävlande hade lämnat in två förslag, ett förslag på varje tomt. Juryns åsikt var att de inlämnade bidragen höll en anmärkningsvärt hög klass, inte minst med tanke på att många av förslagsställarna ritat dem på fritiden vid sidan om sitt ordinarie arbete.
PO Sporrong gav vid en spänstig genomgång varje förslag en kortfattad men fyllig presentation. Spännvidden mellan de olika förslagen var stor, alltifrån ett renodlat ekologiskt projekt till mera spektakulära som en konstbro över Fyrisån eller oväntade som ett underjordiskt museum under Vaksala Torg. Just dessa två förslag, inlämnade av Svendborg Architects AS i Köpenhamn, röstades av allmänheten fram till bästa förslag tillsammans med Traian Musatescu’s bidrag Svansång, vilken byggnad kunde påminna en betraktare om en ruvande sjöfågel eller, som en skeptisk besökare ansåg, en uppochnedvänd kraschad Finlandsfärja. I varje fall liknar det ingenting av det som byggts i staden hittills. Att det var en byggnad som definitivt skulle sätta Uppsala på världskartan råder det nog inget tvivel om!
Juryn själv, som såg stora förtjänster i alla de inlämnade bidragen, ville bland dessa särskilt framhålla förslagen Art Exposed, Cre8 Art & Design och Svansång vilka alla fick juryns rekommendation.
Att arkitektur verkligen kan engagera och ge upphov till diskussion visades inte minst av de lappar som publiken hade lämnat in och på vilka de kunde ange sin åsikt. Ett och samma förslag kunde höjas till skyarna av den ene och sågas vid fotknölarna av den andre.
Cristina Karlstam höll därefter i ett mycket givande samtal med inlägg av såväl närvarande politiker som övriga deltagare. Många bra synpunkter och frågor framfördes, bl a om innehållet i ett framtida museum. Eva Edwardsson föreslog att föreningen skulle undersöka möjligheterna att flytta utställningen till Stadshuset, vilket mottogs mycket positivt av alla närvarande.
Sammanfattningsvis måste hela arrangemanget betraktas som en stor framgång. En fantastisk utställningslokal, en kvalificerad jury, hög klass på inlämnade bidrag och stort intresse från media och allmänhet. Vi är många som arbetar med frågan att flytta konstmuseet ner på stan som nu känner att frågan har tagit ett stort steg i rätt riktning.
Föreningen Konstens Hus Nu riktar ett stort tack till alla inblandade som genom sin insats bidragit till att göra evenemanget möjligt! EH/TK