Årsmöte 2018

Varmt välkommen till föreningens årsmöte!
Tomas Järliden, chef för Bror Hjorths Hus, pratar om museets tillblivelse och dess roll i Uppsalas konstliv. Han börjar tala kl. 19.00.
Datum: tisdag 17 april, kl. 18.00.
Lokal: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B.
Handlingar:
Annonser

Besök av Bertil Norbelie

Norbelie

Bertil Norbelie,  ordförande för Musikens Hus vänner på besök hos KHNs styrelse.

 

Den 6 mars besökte Bertil Norbelie styrelsen för ett inspirerande samtal om föreningens framgångsrike lobbying för ett nytt Musikens hus i Uppsala. Styrelsen hoppades på att få del av deras strategi för ett nybyggt konserthus, och se om något var applicerbart på KHNs ansträngningar för byggandet av ett nytt konstmuseum.

Bertil berättade att starten gick 1988 och var tänkt att pågå till 1992. Grunden lades med insamling som gav 225000 till en fond. Frågan stannade dock i stadsfullmäktige som sa nej och la ned frågan.

1994 hade man 1004 medlemmar och organiserade olika evenemang, t.ex, musikens dag, där lokala körer och kommunala musikskolans elever engagerades med uppträdande på gator och torg runt Stora Torge.t

Arbetet fortsatte med att identifiera nyckelpersoner i politiken, affärslivet och kulturen och sedan bearbeta dessa, något som också KHNs styrelse nu gjort sedan ett par års tid tillbaka. En tidning gavs också ut även om det sedermera inte så många nummer producerades innan den lades ner!

Med slogan som ”Uppsala är inte en förort till Stockholm och Uppsala är en internationell stad” sökte föreningen bearbeta stadens styrande till att satsa på ett nytt konserthus. Även andra intressenter som Uppsala Universitet och Uppsala Handelskammare uppvaktades.

1999 inrättades stipendiefonder som delade ut tre pris årligen på 2500 0ch 5000 kr. 2001 fick föreningen ett bidrag på 9 miljoner som efter en bra tillväxt kunde användas bland annat till ett 20miljoners bidrag till UKK där Natashi Dambergs verk musikanterna ingick.

Budskapet till KHN blev till synes och sist se till att öka medlemstalet, börja samla in bidrag, påverka nyckelpersoner och se till att synas och höras både i media och på gator och torg.

Årsmöte 2018

Varmt välkommen till föreningens årsmöte!
Tomas Järliden, chef för Bror Hjorths Hus, pratar om museets tillblivelse och dess roll i Uppsalas konstliv.
Datum: tisdag 17 april, kl. 19.00.
Lokal: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B
Vi återkommer med handlingar.

Inbjudan till samtal 19/11 om framtidens konstmuseum i Uppsala

INBJUDAN TILL SAMTAL

Söndag 19 november 13.30-15.30
 på Uppsala konstmuseum i Vasasalen
Framtidens konstmuseum i Uppsala
Med anledning av den förstudie om framtida konstverksamhet i Uppsala kommun som pågår bjuder vi in till samtal.

MEDVERKANDE
Lisa Rosendahl, fristående curator, baserad i Berlin
Sune Nordgren, tidigare chef för Malmö konsthall och Nasjonalmuseet i Oslo
Peter Gustavsson,ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (S)
Eva Edwardsson, 2:e vice ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (L)
Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun
Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum
Fri entré
Välkommen!

image003

Medlemsmöte den 20 november 2017 kl 18.00 Informationsseminarium med utredaren Jane Nilsson

Styrelsen för föreningen vill hälsa er alla välkomna till ett informationsseminarium med utredaren Jane Nilsson om Uppsala kommuns förstudie till utredning om framtida konstverksamhet i kommunen.

Förstudien, som har pågått sedan våren 2017, har två inriktningar och ska undersöka och ge förslag till konstverksamhetens utformning och innehåll samt lämpliga och tillgängliga lokaler i staden.

 Jane Nilssons uppdrag är att ge utredningens styrgruppen material för att kunna bereda ärendet till kulturnämnden och i slutändan kommunfullmäktige som i december 2017 beräknas avgöra om förstudien ska leda vidare till en mer omfattande rapport. 

 Förstudien är förstås en viktig angelägenhet för KHN och detta möte är bra sätt att göra sig hörd i denna för ett nytt konstmuseum så avgörande utredning. 

 Tid: 18.00, 20 november 2017

Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B, Sal Alba

Fika erbjuds.

Möte om Konstmuseets framtid

Claes Erlandsson, Synnöve Gahrén och Maivor Malm från KHN:s styrelse har träffat Daniel Werkmäster (Uppsala konstmuseum) och Sten Bernhardsson (Kulturförvaltningen) och pratat om hur de ser på ett nytt konstmuseum i Uppsala, museets nuvarande placering, konstens roll i samhället, klimatanläggning och mycket, mycket mer. Ett givande och lärorikt samtal. Stort tack Daniel Werkmäster och Sten Bernhardsson.