Årsmöte 2018

Varmt välkommen till föreningens årsmöte!
Tomas Järliden, chef för Bror Hjorths Hus, pratar om museets tillblivelse och dess roll i Uppsalas konstliv. Han börjar tala kl. 19.00.
Datum: tisdag 17 april, kl. 18.00.
Lokal: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B.
Handlingar:
Annonser

Inbjudan till samtal 19/11 om framtidens konstmuseum i Uppsala

INBJUDAN TILL SAMTAL

Söndag 19 november 13.30-15.30
 på Uppsala konstmuseum i Vasasalen
Framtidens konstmuseum i Uppsala
Med anledning av den förstudie om framtida konstverksamhet i Uppsala kommun som pågår bjuder vi in till samtal.

MEDVERKANDE
Lisa Rosendahl, fristående curator, baserad i Berlin
Sune Nordgren, tidigare chef för Malmö konsthall och Nasjonalmuseet i Oslo
Peter Gustavsson,ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (S)
Eva Edwardsson, 2:e vice ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd och ledamot av kommunfullmäktige (L)
Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun
Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum
Fri entré
Välkommen!

image003

Medlemsmöte den 20 november 2017 kl 18.00 Informationsseminarium med utredaren Jane Nilsson

Styrelsen för föreningen vill hälsa er alla välkomna till ett informationsseminarium med utredaren Jane Nilsson om Uppsala kommuns förstudie till utredning om framtida konstverksamhet i kommunen.

Förstudien, som har pågått sedan våren 2017, har två inriktningar och ska undersöka och ge förslag till konstverksamhetens utformning och innehåll samt lämpliga och tillgängliga lokaler i staden.

 Jane Nilssons uppdrag är att ge utredningens styrgruppen material för att kunna bereda ärendet till kulturnämnden och i slutändan kommunfullmäktige som i december 2017 beräknas avgöra om förstudien ska leda vidare till en mer omfattande rapport. 

 Förstudien är förstås en viktig angelägenhet för KHN och detta möte är bra sätt att göra sig hörd i denna för ett nytt konstmuseum så avgörande utredning. 

 Tid: 18.00, 20 november 2017

Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 B, Sal Alba

Fika erbjuds.

KHNs ordförande Staffan Lövgrens samtal med Pia Sörås Staflin, Uppsala kommun, måndagen den 9 oktober.

Pia Sörås Staflin ingår i kommunens styrgrupp för förstudien om konstmuseet, vars roll är att vara en resurs för utredaren Jane Nilsson. Styrgruppen kommer också i slutet att presentera resultatet av utredarens arbete med studien för Kulturnämnden.
Samtalet kretsade i huvudsak kring förstudiens logistik och organisation.
PS berättade inledningsvis om de inspirerandestudiebesök gruppen gjort i samband
med utredningen. En resa gick till London där bl a Tate Modern och det nya Designmuseet i Kensington. Bägge byggnaderna är ju om och tillbyggnader av gamla industribyggnader eller institutioner. Man kunde där konstatera både för och nackdelar med dessa byggnader och verksamhet.
Hon berättade vidare om besök i Aarhus och det nya konstmuseet där med stor entusiasm. Aarhus är jämförbart med Uppsala kommun i antal invånare men satsar stort på konstverksamheten. Målet är att med det nya museet bli rankad som ett av världens tio främsta konstmuseer. Med god ekonomi, olika fonder i ryggen och mecenater som
Carlsbergs kulturfond mm så målet är inte helt orealistiskt. Besöksantalet ligger redan nu kring 700 000 besökare per år, minst tio gånger det Uppsala konstmuseum har. Museet är ritat av den internationellt välkända arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen, här i Sverige kända för bl a Malmö Live och Halmstads nya bibliotek.
Förstudien beräknas vara klar i slutet av december men innan dess har KHN utlovas att få en inbjudan till en paneldebatt den 19 november på konstmuseet. Detta är ett litet utkast om vad som diskuterades.

Möte om Konstmuseets framtid

Claes Erlandsson, Synnöve Gahrén och Maivor Malm från KHN:s styrelse har träffat Daniel Werkmäster (Uppsala konstmuseum) och Sten Bernhardsson (Kulturförvaltningen) och pratat om hur de ser på ett nytt konstmuseum i Uppsala, museets nuvarande placering, konstens roll i samhället, klimatanläggning och mycket, mycket mer. Ett givande och lärorikt samtal. Stort tack Daniel Werkmäster och Sten Bernhardsson.

Open space i regi av Uppsala kommun 6 september!

Staffan Lövgren och Synnöve Gahrén från KHN:s styrelse, stred tappert tillsammans med Christian Chambert och Lars Lambert i ”Open space” anordnat av Uppsala kommun den 6 september angående frågan om ett nytt konstmuseum. Idén om ett centralt beläget, ändamålsenligt, nybyggt och arkitektritat konstmuseum lades fram och mottogs väl av övriga deltagare.