Artiklar och skrivelser

UNT kulturdebatt

Kulturnämndens förstudie – Nya rum för konsten

 

Från UNTs debatt om ett nytt konstmuseum:

Slottet otillräckligt – bygg nytt för konsten! 2011-03-01

Konst i slottet om Uppsala vågar 2011-03-06

Säg nej till ”bygdegården” 2011-03-09

”Vi tar ansvar för konsten” 2011-03-18

”Ta vara på Slottets potential” 2011-03-21

Slottet ett otidsenligt provisorium 2011-03-23

”Konstmuseet över förväntan” 2011-03-29

Uppsalas nya dragplåster? 2011-04-12

”Konstens hus bör bli nybygge” 2011-04-20

Bygg ett konsthus vid Vaksala torg 2011-02-28

Uppsala en stad utan minne? 2011-05-10

Okunnighet i konstdebatten 2011-05-16

MP: Ett konstmuseum måste få ökade resurser 2011-05-20

Dags att utveckla det unika 2011-05-22

”Vi vill se konkreta förslag och planer” 2011-05-28

Kulturarv och konst hör ihop 2011-06-29

Konst och kulturarv hör inte ihop 2011-07-07

”Kloka beslut fattas inte under tidspress” 2012-02-27

”Gör konstmuseet till en valfråga!” 2014-04-13

”Nytt konstmuseum, definitivt en valfråga” 2014-05-08

”Skisser av framtidstro” 2014-06-14

 

Annonser