Kommunen hållet alltjämt öppet för att flytta Konstmuseet

14 oktober, 2019

I UNT kunde man häromdagen läsa följande: ”Kommunen hållet alltjämt öppet för att flytta Konstmuseet till kvarteret. Kvarnhuset och tegelsilon är i så fall förstahandsalternativ. -Planförslaget gör det möjligt att ha restaurang, hotell, kontor, museum eller liknande. Det innebär att det blir verksamheter som bidrar till liv och rörelse i kvarteren även på dagarna. Det […]

Utlys en internationell tävling

5 september, 2019

Christian Chambert skriver idag en debattartikel i UNT som kan läsas på följande länk.

Utredningen om konstmuseets placering fördjupas

17 juni, 2019

Uppsala kommun har beslutat att förlänga utredningstiden för den framtida konstverksamheten och lokaliseringen av Uppsala konstmuseum. En fördjupad utredning ska vara klar i februari 2020 och därefter kan beslut fattas om var det framtida konstmuseet ska placeras. Meddelandet kan läsas i sin helhet på Uppsala kommuns webbplats.

Var är den fortsatta dialogen?

Debattinlägg i UNT 2019-05-31 av Christian Chambert, konstkritiker. Var är den föreslagna debatten, hearingen med utredaren Patrik Hesselius, företrädare för kommunstyrelsen och medborgarna? När kommer svar på de precisa frågor jag ställt i fem artiklar i UNT om det framtida konstmuseet? Några exempel: Kan de 500 000 kronor som reserverats för ”en fortsatt utredning” användas […]

Två olika synsätt på slottet

2 maj, 2019

Tomas Lewan, slottsarkitekt vid Uppsala slott skrev om fördelarna med slottet som fortsatt konstmuseum på UNT debatt och föreningens Tomas Klang skrev en debattartikel i pappersbilagan av UNT 2019-05-15 med fokus på ett fortsatt konstmuseum på slottet mest innebär nackdelar.  

Konsthuset debatteras flitigt

8 april, 2019

Den 7 april skrev Christian Chambert en artikel som fick stort utrymme i UNT. ”Bjud in till samtal om konstmuseet!” i artikeln vänder han sig direkt till Erik Pelling (S). Häromdagen svarade Erik Pelling och Linda Eskilsson (MP) ”Beslut ska föregås av ett gediget arbete”

Panelsamtal om ett framtida konsthus

3 mars, 2019

Konstens Hus Nu bjöd in våra politiker till panelsamtal den 28 februari 2019. Intresset var stort från våra medlemmar och det var många som kom. Politikerna berättade om sina intentioner med ett nytt konstmuseum och var i huvudsak positiva. Nu ser vi fram emot att den fördjupade utredningen blir klar i juni.

Årsmöte 2018

16 april, 2018

Kulturnämnden beslutade om fördjupat utredningsuppdrag

20 mars, 2018

Besök av Bertil Norbelie

9 mars, 2018

Nyheter

Evenemang

  • Inga planerade möten
© 2019 Konstens Hus Nu