Målsättning

Bildkonsten har alltid spelat en central roll för vår verklighetsuppfattning. I en modern kulturstad är därför ett nybyggt konstmuseum en självklarhet.

Konstens Hus Nu är en oberoende, opolitisk förening som verkar för ett nybyggt konstmuseum i Uppsala.
Museet bör ha ett centralt och attraktivt läge, vara lätt tillgängligt för en stor publik. Museet skall fungera som en mötesplats i stadsrummet och utgöra ett värdigt arkitektoniskt tillskott i stadsbilden.
Museet skall vara inrymt i en ändamålsenlig byggnad med plats för såväl samlingarna som större och mindre utställningar med internationell, svensk, regional och lokal konst. Här skall också finnas utrymme för depositioner och framtida förvärv.
Det skall vara flexibelt vad gäller rumsvolymerna och givetvis fylla alla de klimat och säkerhetskrav som ställs i samband med de egna samlingarna, lån och depositioner.
Det skall finnas utrymmen för film, föredrag och seminarier. Genom digitaliseringens möjligheter kan man vidga det lokala rummet till världen utanför.
Det skall rymma bibliotek, arkiv, magasin, foto och konserveringsateljé, packrum, verkstad för produktion av utställningar samt personalens arbetslokaler.
Till ett museum hör också lokaler för det pedagogiska arbetet, restaurang/cafeteria och museishop.
Sedan ett program arbetats fram med anlitande av arkitektur och museiexpertis bör en allmäninternationell arkitekttävling utlysas.

Konstens Hus Nu
Org. nr: 802446-8350

© 2019 Konstens Hus Nu